Dei ulike romma

Romma våre har ikkje nummer, det hadde vorte altfor upersonleg sidan dette huset er ein viktig del av livet vårt, me har kalla romma opp etter kva dei vart kalla før.