Vossamoro

Morosame aktivitetar i flott natur, ekta kultur, fart og spenning. Vossamoro AS tilbyr eit breitt utval aktivitetar for små og store grupper, og me har meir enn 12 års erfaring med planlegging og tilrettelegging av sommar og vinter aktivitetar. Me arrangerar varierte aktivitetar som passar for ALLE uansett alder. Aktivitetane vert avslutta med oppsummering av resultata og premiering av det beste laget. Me kan og hjelpa dykk med alt frå overnatting, servering til transport og underhaldning.

Meir om oss