Program for hausten

Me har sett opp eitt variert og kjekt program for hausten. Håpar de finn noko som fell i smak.

Jolabord!

Velkommen til eit stressfritt jolabord, der me serverer ved bordet og spelar til dans.

Sundagsbuffèt

Kva med å samla familien til sundagsmiddag, eller ta middagen på vegen heim frå hytta?

Arne Torget

Ein god latter forlenger livet seies da, og med god mat og drykk attåt, kan det vel neppe verta betre?