Mykje godt i den virtuelle Gardsbutikken

No er alle lamb komne til oss frå Larsastovo i Folkedal og me er i full gang med nedskjæring og produksjon av mykje godsaker. Rett som det er dukkar det også opp ein hjort eller to samt elg frå Voss og Omland alt etter kor heldige jegrane er, me reknar oss som heldige som har… Read more »

Jobbtur i unike omgjevnadar!

Hald møte og kurs hos oss, og ha heile hotellet for dykk sjølv. Unike omgjevnadar både ute og innandørs.

Gåvekort

Eitt gåvekort frå De Historiske kan nyttast på 61 hoteller og 24 spisestadar rundt om i heile landet