Stødl

I helga reiste me i Kroné, stølen til Store Ringheim. Me det var Jorunn, Svein Ivar, Ju Jeong, Erlend og meg. Det finnes vel knapt ein Vossagard utan fjellstøl, vår ligg altså i Kroné rett nord for Svartahorgi eller for dei som ikkje er lokalkjende – i øverste enden av elva som endar ved Tvinde… Read more »

Riving av siloane

Siloane var eit kapittel for seg sjølv. Silohistoria på garden starta på 60 talet då det vart støypt ein solid bunkers der som den nordlige svola var før. Denne vart fyllt med ei høykanon og pressa ned med stein som vart lempa ut og inn gjennom eit hol i veggen. Tungvint kan me nok tykkja… Read more »

Tømming av løo

Etter at takhellene var tekne av kunne me riva ned svolene og gå i gang med å tømma ut alt som hadde lagra seg opp i løpet av 150 år. Det var litt av ein jobb. Først vart alt laust bore ut og sortert, det meste kom i kast haugen men eitt og anna var… Read more »

Dei første gjestene..

Dei første gjestene er på plass i løo, dei har laga seg buplass oppunder taket rett over låvedøra. Foreldra har hatt travle tider ei stund no med å jaga flugar og anna mat som dei har fora opp desse søte små med.Dei kan vel knapt kallast betalande gjester sjølv om dei held nede flugebestanden i… Read more »

Vossaløe, kva er det?

Ei vossaløe er ein spesiell konstruksjon som har vore svært utbreidd på Voss i eldre tid. Det er ein konstruksjon der løa står på stavar og er såleis ein kombinasjon av tømmer og grindbygg. Grunnen til at di vart utvikla her er nok at det var rikeleg med tømmer på Voss i motsetnad til ytre… Read more »

Menyar etc

I desse dagar er me såvidt byrja å laga menyar for mat som skal serverast i løa. Me har ikkje noko i boks enno men har drøfta oss fram til nokre føringar i arbeide. Maten skal halda høg kvalitet.. Det kjem ikkje til å verta servert tradisjonell snøggmat (fast food) Me satsar på lokale råvarer… Read more »