Menyar etc

I desse dagar er me såvidt byrja å laga menyar for mat som skal serverast i løa. Me har ikkje noko i boks enno men har drøfta oss fram til nokre føringar i arbeide. Maten skal halda høg kvalitet.. Det kjem ikkje til å verta servert tradisjonell snøggmat (fast food) Me satsar på lokale råvarer… Read more »

Restaurering av taket

Taket på løa var i ein heller tvilsom forfatning men heldigvis framleis nokonlunde tett. Det skumle var at åkane på sperrene var byrja å rotna så hellene var på sig og kunne eigentleg detta ned kortid som helst. Det er her snakk om heller på 1,5 X 2m som veg mange hundre kg så risikoen… Read more »

Løo før restaureringa

Før restaureringa sto løo nett som ho hadde gjort når siste dyret forlet bygningen året før. Som de ser av bileta var det rimeleg trongt og skite der inne. Løo var tilpassa dei endra hauste og konserveringsmetodane for gras ved at det var sett inn siloar i høybrot og kornbrot. I nord hjørnet var det… Read more »

Prosjektet

På denne bloggen vil me i tida framover gje litt inblikk i soga til Store Ringheim fram til no, særleg med omsyn til restaureringa av den gamle løa. Mesteparten av innhaldet vil dreia seg om tida framover mot opninga til våren. Me vil prøva å beskriva gjennom daglege drypp korleis prosessen går, illustrert med bilete,… Read more »

Griseflaks

Skal ikkje nett sei det er sjeldan eg er heldig men ofte er det ikkje heller. I dag derimot så rakk eg å sprøyta jordbæra for siste gong, jobba med jobben min som dagleg leiar i Hogst og Rydding, hjelpa Jorunn med å fiksa dammen i hagen og til slutt så rokk me akkurat å… Read more »

Bloggurat

Eg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.