Løo før restaureringa

Før restaureringa sto løo nett som ho hadde gjort når siste dyret forlet bygningen året før. Som de ser av bileta var det rimeleg trongt og skite der inne. Løo var tilpassa dei endra hauste og konserveringsmetodane for gras ved at det var sett inn siloar i høybrot og kornbrot. I nord hjørnet var det… Read more »

Prosjektet

På denne bloggen vil me i tida framover gje litt inblikk i soga til Store Ringheim fram til no, særleg med omsyn til restaureringa av den gamle løa. Mesteparten av innhaldet vil dreia seg om tida framover mot opninga til våren. Me vil prøva å beskriva gjennom daglege drypp korleis prosessen går, illustrert med bilete,… Read more »

Griseflaks

Skal ikkje nett sei det er sjeldan eg er heldig men ofte er det ikkje heller. I dag derimot så rakk eg å sprøyta jordbæra for siste gong, jobba med jobben min som dagleg leiar i Hogst og Rydding, hjelpa Jorunn med å fiksa dammen i hagen og til slutt så rokk me akkurat å… Read more »

Bloggurat

Eg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.

Om Store Ringheim

Store Ringheim er ein gard på Voss ein god kilometer frå sentrum mot Bavallen. Ringheimsnavnet er gamalt, antakeleg frå jarnalderen, og tydinga er uviss. Namnet Ringheim høyrer i dag til fem gardar på Voss med fleire bruk og ein by i Tyskland. Garden vår er ein av dei gardane og ligg fint til rett under… Read more »

Velkomen til Store Ringheim!

This is the story of the transformation of our old farm yard from a traditional Norwegian farm to a top notch restaurant and conference facilities in the old barn and a unique small hotel in the old farm house. First part of the blog is about the construction, lots of pictures. The second part is… Read more »