Møter, samling, kurs & konferanse

Nye og uvanlege omgjevnader gjev grobotn for nye tankar og perspektiv. I ei roleg atmosfære tilbyr me alt de treng for å gjennomføra ei god samling; lokale, teknisk utstyr, mat, drikke og eventuelt ei overnatting i vårt boutiquehotell.

Ei samling på Store Ringheim handlar om å ha gode arbeidsforhold, få god service og nyta god lokal mat. Alt det andre rundt samlinga tek me oss av, slik at de kan konsentrera dykk heilt om det som de kjem hit for.

Me har ulike standard pakker å by på, men me skreddarsyr gjerne opplegg og tilpassar etter dykkar ynskje og behov. Les meir her.

Smalaflor’n inntil 40 pers. • Tømmerstovo inntil 20 pers.

Kontakt oss for førespurnad om ledige datoar, lokale & prisar

Posta i