Frosten nærmar seg

I dag var det hektisk aktivitet med å isolera og leggja jern på uteplassen sidan frosten nærmar seg. Ikkje så greitt å...

Uteplass

No er omsider revidert søknad om parkeringsplass innlevert med lovnad om kjapp sakshandsaming so no er det nett før.Men me har...

Von i hangande snøre

Jaudå, dei seier so. Med omsyn til det manglande avkøyrsleløyvet så har det vist seg at alle som hadde med saka å gjera...

Tempus fugit

Jaudå, tida fyk. No er første snøen komen og ser ut til å verta liggjande. Me sit og ventar på å få løyve til avkøyrsle,...

Parkeringsplass

Nett no når me trudde me var i mål kom det avslag på avkøyrsla for parkeringsplassen me har planlagt. Kva skal me sei, er vel...

Tilpassingar

Planlegginga er byrja å verta litt meir intens den siste tida. På bileta ser de at me har hengt opp "liksomvegger" for å sjå...