Utgraving

Etter at alt som kunne rivast var rive og utbore var det tid for å fjerna 150 år med drit. Heldigvis var det nå plass til ei...

Svinhuset

Svinhuset på garden var eit lite rom murt opp under låvebrua. Der var det trongt og mørkt sjølv om det opprinneleg var ein...

Stødl

I helga reiste me i Kroné, stølen til Store Ringheim. Me det var Jorunn, Svein Ivar, Ju Jeong, Erlend og meg. Det finnes vel...

Riving av siloane

Siloane var eit kapittel for seg sjølv. Silohistoria på garden starta på 60 talet då det vart støypt ein solid bunkers der...

Tømming av løo

Etter at takhellene var tekne av kunne me riva ned svolene og gå i gang med å tømma ut alt som hadde lagra seg opp i løpet av...

Dei første gjestene..

Dei første gjestene er på plass i løo, dei har laga seg buplass oppunder taket rett over låvedøra. Foreldra har hatt travle...