Aktivitetspakkar

I vår arbeider me med å sy saman fleire pakkar som er med å bygga opp under det me står for. Me ynskjer ein kvalitet og autentitet som me veit våre gjester set stor pris på. Me vil ha det lokalt og personleg, med fokus på å ta gjestene med inn i ei anna verd, spela på sansane og laga minner gjennom oppleving.

Me har så langt vore heldige og fått med oss på laget tre ulike opplevingsleverandørar. De finn dei ulike pakkene på nettstaden vår under hotell- pakketilbod, eller kurs og konferanse- aktivitetar.

Fjellpakka– Experience Voss

Golfpakka– Voss Golf

Teambuilding– Vossamoro

«Fly and dine»- Voss Vind

«Ski and dine»- Voss Resort

Posta i