Avkøyrsle

Då var me i gang med avkøyrsla. Jan i frå Skutle Betong stilte på kort varsel og var her i tolv tida midt i ei tett snøbye. Me streka opp og målte og så sette han i gang. Det er berre avkøyrsla ca 4m frå vegekanten som vert laga no, resten tek me til våren når det er betre forhold. Men dette var ikkje til å utsetja – sjå forrige innlegg.
Ho vert ferdig i morgon og så er det berre for Statens Vegvesen å godkjenna ho så er me eitt lite steg nærare løyvet.

Posta i