Då var alt inne..

Då er alt som skal sendast inn inne. Me sit her og kryssar fingrar og tær og vonar det beste (som vanleg).
Me er beherska optimistiske, særleg sidan me ikkje kan koma på noko meir no som skulle vera feil. Me avventar tilbakemelding frå Fylkesmannen si kulturminneavdeling, dei har freist ut neste veka med å koma med innspel. Det skal verta spanande å sjå kva dei finn ut.
Uansett så vil me ha eit lite byggemøte i veka for å prøva å koma fram til ein enkel framdriftsplan. Det er etterkvart kome ein god del førespurnader så det hadde vore greitt å visst omlag kortid me kan rekna med å vera ferdige.
Kryss fingrar for oss!

Posta i