Desse byggjer løo

På venstre sida i bloggen har me no laga til ei linkliste til dei som byggjer løo vår. Me har prøvd å finna dei som me har fått mest positive referansar på og gjort avtale med dei, me har ikkje hatt nokon priskonkurransar. Bakgrunnen er at bygging av eit slikt prosjekt er ei likning med litt for mange ukjende slik at det ville sannsynlegvis ha vorte høge anbodsprisar om dei ulike verksemdene skulle teke omsyn til alt som er ukjend.
So langt har dette fungert fint og me ligg i rute, me kan absolutt tilrå tenestene til desse verksemdene.
Posta i