Gåvekort

Gje ei oppleving i gåve
Eitt gåvekort frå De Historiske kan nyttast på 61 hoteller og 24 spisestadar rundt om i heile landet, samt eitt historisk skip. I tillegg kan det brukast
ved kjøp av våre populære kortferiar og skreddersydde pakkar.
Du bestemmer sjølv verdien på gåvekortet, og kortet er gyldig i eitt år frå det vert skrive ut.

Frå pris 500,-

Bestill gåvekort her

Posta i