God Jol og Godt Nytt År

 

Store Ringhjolapynt 1eim Hotell og Restaurant ynskjer alle gamle og nye gjester ei retteleg God Jol og eit fantastisk Nytt År.

Me er djupt takksame for at de ville koma til oss for å feira livshendingane dykkar, ha ein fin kveld eller bu hjå oss ei natt eller fleire. Utan alle dykk hadde det ikkje vore noko Store Ringheim.

Velkomne att i året som kjem til alle saman, det skal verta kjekt å møtast:)