Great News!

Fekk muntleg stadfesta frå vegvesenet i dag at avkøyrsla vår er oppmålt og godkjend! Kjempe!
No er alle papir sende til byggesaksavd for handsaming, det skal i utgangspunktet ikkje ta lang tid sidan me allereie har rammeløyve. Me får vona at vegen fram er rydda og asfaltert slik at me omsider kan koma i gang og kanskje verta ferdige til konfirmasjonssesongen til våren.
Betinga optimist..

Posta i