Høna og egget

Då har me fått tilsagn frå vegvesenet om at me kan pårekna å få godkjent avkøyrsla når den er ferdig. Kjekt det, men i vilkåra er det understreka at kommunen ikkje får gje byggeløyve før avkøyrsla er godkjent så me er eigentleg like langt. Avkøyrsla må byggast og godkjennast før me har byggeløyvet i boks. Blir litt sånn høna og egget dette, kven kom først veit de:)
Dette er ikkje eit vilkår som ein vrang sakshandsamar har sett, det er standardvilkår, og me skulle såleis ha visst om det. Vel, ikkje me amatørar då men kanskje arkitekten vår…
Uansett så er me vel komne eit lite steg vidare i stolleiken, no er det brått gravemannen vår, Jan, som ikkje har ein stol å sitja på og lyt stilla med gravemaskin i morgon og laga avkøyrsle.
Deretter er me spente på neste steg på ein stadig smalare sti mot det etterlengta løyvet.

Posta i