Ikkje nett som varm kniv i smør nei

Kanskje ikkje heilt uventa så var det ikkje akkurat berre berre å få løyvet no heller. Brannvurderinga er forseinka frå arkitekten vår så det er ingenting som skjer før den er kome, litt dumt det at det skal henga på våre folk no.
Teikningane av løo er og sende til Fylkesmannen si kulturminneavdeling som ville ha eit ord med i laget. Dette tek eg forsåvidt som ei anerkjenning av at me har eit sjeldant og spesielt bygg.
Eg reknar ikkje med at det skal verta nokon vanskar med å verta einig med dei sidan me heile tida har hatt som overordna mål å ta vare på den gamle bygningen. Dei får ta seg ein tur opp, så kokar me kaffi og tek oss ein runde i løo og går igjennom planane og det som er utført. Eit lite innblikk i soga til huset skal me sjøvsagt også spandera på.
Det er eit spesielt hus på ein spesiell stad.

Posta i