Langsomt maler..

Nåja, det går nok enno ei lita stund før me vert vekte av lystige hammarbank om morgonen. Råmevedtak skal skrivast, byggesøknad sendast, ansvarlege skal underskriva, ei rad instansar skal koma med sitt…
Tolmod kom til oss osv.
Men ting er på rett veg – vår veg, og no ser me fram til papirmylne har male ferdig og hammar og tong kan overta!

Posta i