Litt drahjelp?

Det hadde vore til svært stor hjelp for ei nystarta lita verksemd om de som les denne bloggen hadde delt innlegga på Facebook om de synest det er noko andre kan ha nytte av – slik som menyane våre etterkvart som me publiserer dei. Enkelt er det og – berre trykk på ikonet for del dette på Facebook under innlegget eller oppe til venstre så ordnar det seg.
Me hatar å masa men me har avgrensa ressursar til marknadsføring og kommunikasjon og ser på dette som ein glimrande måte å nå ut til folk på…men då må de hjelpa til litt 🙂

På førehand takk 🙂

Posta i