Medan me ventar..

Vidare framdrift ligg no litt på is medan me ventar på rammeløyve frå Voss Kommune. Denne tida tenkte me å utnytta til å gå igjennom alle pristilboda me har fenge og til å planleggja byggeprosessen fram mot opning. Me vonar å starta opp med bygginga i slutten av august eller i byrjinga av september så det er ikkje lange tida til å områ seg, i tillegg er me travelt opptekne med jordbæra for augneblinken.
Det er mykje som skal klaffa og me vonar me får det til å gli. Mellom anna er det ein del viktig infrastrutur som må på plass. Me må mellom anna grava og delvis sprenga 300m med kloakkgrøft, det skal lagast parkeringsplass, boring av brønn for grunnvarme og ein del av uteområdet må opparbeidast i haust. Travle tider i vente.
Heldigvis har me ein svært røynd byggmeister å lena oss på, han vil saman med oss laga ein framdriftsplan slik at sjansen for at ting klaffar aukar, men heilt sikre kan me aldri vera. Uføresette ting vil nok koma, så dei må nok taklast etterkvart.
Skulle nokon ha nokon gode råd å koma med er det berre å ta kontakt eller skriva nokon ord i kommentarfeltet.

Posta i