Møkakøyring

I går tømde eg ut dei siste restane av møk i møkakjedlaren. Eigentleg var det botnslammet i landkummen som måtte ut. Dette var sannsynlegvis siste gongen det vart køyrt møk frå fjøs her på garden på ei stund, for alltid vert altfor sterkt sidan framtida framleis er ukjend :).
Det var eit skikkeleg skitarbeid og lukta av femti år gamalt slam kan knapt beskrivast. Mesteparten av slammet vart forresten tømt i vinter med tankvogn men det læg att eit par m2 som me ikkje fekk tak i då. No passte det fint å få det ut og molda ned i den nye jordbæråkeren eg skal planta om eit par veker.
So no er det tomt, då står det berre att å vaska tak og vegger med høgtrykkspylar, kosejobb det og, før golv, tak og vegger vert oppgraderte slik at kjedlaren kan brukast til andre ting.

Posta i