Møte ut av huset?

Etterkvart mange verksemder har lagt møte som krev litt ekstra arbeidsro til Store Ringheim.
Me får gode tilbakemeldingar på at her finn dei den roen som skal til når ein skal gå i djupna på saker og ting, nye strategiar skal formast og viktige beslutningar fattast.

Nokre kurshaldarar er også byrja å bruka våre tenester når dei skal halda kurs.

Me tykkjer dette er ei gledeleg utvikling innan ei kundegruppe som me er rimeleg sikre på vil auka i tida framover.
Me vil arbeida for dette ved å fortsetja med å gjera alt for at ein møtedag hjå oss skal vera sutalaus for arrangøren slik at dei kan konsentrera seg om sitt utan å verta forstyrra av noko anna.

I desse dagar vil me senda ut flygebrevet under til Vossaverksemder, lokale kundar frå indre Hordaland er utruleg viktige for oss og me vonar på positiv respons.

                                Møte ute av huset?

 

På Store Ringheim har me god erfaring med å ta oss av møter og mindre konferansar.

Me kan tilby:

·         Roleg omgjevnad og god atmosfære perfekt for ei effektiv arbeidsøkt

·         Hjelpemiddel som prosjektor, skjerm, lyd, flip over, trådlaust internett og ein kursvert tilgjengeleg heile tida

·         Kaffi, te, vatn, frukt og småkaker på møterommet

·         God heimalaga lunsj servert i restauranten

·         Tre rettar middag om kvelden om det er ynskjeleg

Me veit det er ei investering å ta nøkkelpersonar ut av den daglege drifta ein dag, så me vil gjera vårt beste for at alt skal gå greitt og at de får maks utbyte av dagen.

Frå juni kan me tilby overnatting i seks dobbeltrom i det nyopna hotellet vårt
Booking og førespurnader på: 95406135 eller post@storeringheim.no

 

Velkomne til oss!

 

 

 

 
Posta i