Prosjektet

På denne bloggen vil me i tida framover gje litt inblikk i soga til Store Ringheim fram til no, særleg med omsyn til restaureringa av den gamle løa. Mesteparten av innhaldet vil dreia seg om tida framover mot opninga til våren. Me vil prøva å beskriva gjennom daglege drypp korleis prosessen går, illustrert med bilete, og vonar at de lesarar vil finna dette interessant. Dersom nokon av dykk skulle ha gode råd eller forslag til gode løysingar om korleis me skal innreida eller utforma løo til selskapslokale tek me imot dette med takk, bruk gjerne kommentarfeltet eller send oss ein epost.
Me vil også setja stor pris på om de hjelper oss å spreia oppslutnaden om bloggen ved å senda ein link til folk de trur er interesserte.

Posta i