Rammeløyve!

Som me antyda i går kveld så har me fått (muntleg) tilsagn om rammeløyve etter «landbruk +» regimet hjå kommunen. Utslagsgjevande var at me er aktive bønder, me driv med jordbær og har kyrne i samdrift. Dersom me hadde gjort som mange andre og selt kvoten og leigd ut jorda hadde nok resultatet vorte eit anna.

Det har vore litt «rusk» i saksgangen i denne saka men det let me no kvila, derimot vil me framheva dei som har stått på for at dette skulle gå bra; ordførar Gunn Berit Lunde som tok tak i saka når det såg som mørkaste ut og sette i gang prosessen som førde fram til positivt vedtak, Anbjørg Nornes som har stått på barrikadane for saka heile tida, næringssjef, lanbrukssjef og byggesaksavd som har vore opne og jobba for eit positivt vedtak – Tusen Takk skal de ha!!!

Vel, så er det opp til oss då om dette skal gå bra. Først skal me byggja innanføre råmene til budsjettet, deretter skal me driva det og skapa ein stad slik me drøymer om – det vert ikkje mindre arbeid i tida som kjem men det vert kjekt.

Posta i