Sundagsbuffèt

No startar me endeleg opp att med Sundagsmiddag kvar sundag frå 15.00-19.00. Då vert det buffet med varm mat av ulike typar kjøt og fisk, og ikkje minst eitt lite dessertbord. Det vert mykje god mat, framleis lokalt og laga frå botnen. 

Kva med å samla familien til sundagsmiddag, eller ta middagen på vegen heim frå hytta? Velkommen til oss!

Pris: 325,- pr person 150,- pr born (2-13 år)

Bestill bord, eller berre kom innom*: 954 06 135

*kan risikera at det er fullt eller utseld om du ikkje bestiller på førehand 😉