Det vårast på Voss. Framleis er det litt snø att i fjella til skileik og moro. Medan det rundt husa hos oss byrjar å spire og gro. Dagane er lysare og fuglane syng. Me har begynt vårplanlegginga med urtehage, grønsaker og aktivitetar. Ynskjer du å koma på besøk til oss no fram mot høgsesongen. Ta kontakt med oss, så gjev med deg eitt godt tilbod.

Contact us

Tlf: (+47) 954 06 135
booking@storeringheim.no