Jolabord!

Velkommen til eit stressfritt jolabord, der me serverer ved bordet og spelar til dans.

Gåvekort

Eitt gåvekort frå De Historiske kan nyttast på 61 hoteller og 24 spisestadar rundt om i heile landet

Arne Torget

Ein god latter forlenger livet seies da, og med god mat og drykk attåt, kan det vel neppe verta betre?