Jolabord!

Velkommen til eit stressfritt jolabord, der me serverer ved bordet og spelar til dans.

Arne Torget

Ein god latter forlenger livet seies da, og med god mat og drykk attåt, kan det vel neppe verta betre?