Lite påbygg

Me har forsovidt starta litt. Det må byggast eit lite påbygg i eine enden av løo for å få plass til maskineriet til...

Avkøyrsle

Då var me i gang med avkøyrsla. Jan i frå Skutle Betong stilte på kort varsel og var her i tolv tida midt i ei tett snøbye....

Høna og egget

Då har me fått tilsagn frå vegvesenet om at me kan pårekna å få godkjent avkøyrsla når den er ferdig. Kjekt det, men i...

Husflytting

Laang dag i dag, me var i Modalen og henta ei tømmerhytte me skal setja opp som del av prosjektet. Hytta vart kjøpt på Finn i...

Frosten nærmar seg

I dag var det hektisk aktivitet med å isolera og leggja jern på uteplassen sidan frosten nærmar seg. Ikkje så greitt å...

Uteplass

No er omsider revidert søknad om parkeringsplass innlevert med lovnad om kjapp sakshandsaming so no er det nett før.Men me har...