Dei første gjestene..

Dei første gjestene er på plass i løo, dei har laga seg buplass oppunder taket rett over låvedøra. Foreldra har hatt travle...

Vossaløe, kva er det?

Ei vossaløe er ein spesiell konstruksjon som har vore svært utbreidd på Voss i eldre tid. Det er ein konstruksjon der løa...

Menyar etc

I desse dagar er me såvidt byrja å laga menyar for mat som skal serverast i løa. Me har ikkje noko i boks enno men har drøfta...

Restaurering av taket

Taket på løa var i ein heller tvilsom forfatning men heldigvis framleis nokonlunde tett. Det skumle var at åkane på sperrene...

Løo før restaureringa

Før restaureringa sto løo nett som ho hadde gjort når siste dyret forlet bygningen året før. Som de ser av bileta var det...

Prosjektet

På denne bloggen vil me i tida framover gje litt inblikk i soga til Store Ringheim fram til no, særleg med omsyn til...