Me har eit veldig godt kjøkken men det er lite og det arbeider berre ein til to kokkar der, difor må me setja ei grense for ala carte på maks 10 personar.

Er de fleire må de velja enten dagens tre rettar eller dagens fire rettar.

Det går også an å tinga eit «Chambre separee», eige rom på godt Norsk:)

Dette kostar kr 100,- ekstra pr person, men de får dermed ein roleg kveld i lag utan forstyrringar.

Om de er 8 personar eller fleir er det også mogleg å ha ope utanom vanleg opningstid, send ein førespurnad til oss, så hjelper me deg.

Contact us

Tlf: (+47) 954 06 135
booking@storeringheim.no