Livshendingar, Dåp, Konfirmasjon og Fødselsdag

Store Ringheim er ein god stad til å feira ulike livshendingar.

Me tilbyd alltid feiring i eige rom avskjerma frå andre gjester slik at feiringa kan gå uforstyrra. Sidan me veit at alle gjester er unike avtalar me alltid på førehand tidspunkt for feiringa og praktisk gjennomføring enten på eit møte eller via epost slik at de gjester får det slik de vil ha det på den store dagen.

Grunna Covid19 kan me no ikkje ta større grupper enn 48 personar i det største rommet vårt og 14 i Tømmerstovo.

Me er svært fleksible og prøver så langt me kan å imøtekoma ynskja dykkar, det er dykkar dag.