Selskapsmeny

Menyane våre er dynamiske og endrar seg etter årstidene, no om hausten er det lamb frå Voss og Indre Hardanger samt lokal hjort som er mest på menyane. Desse vert servert med sesonggrønsaker, sjølvdyrka poter og sos av kraft frå beina av slakta. Me har også alternativ med fisk, enten fjellaure frå Hardanger Fjellfisk eller kvitfisk frå Nordsjøen.

Skal de ha eit selskap set me opp menyen i samråd med dykk

Selskapsmenyen vår tek omsyn til at ikkje alle likar rosasteikt kjøt eller gjennomsteikt filet. Me brukar i staden andre deler av dyra og braiserer dei i 4-5 timar i kvitvin eller raudvin, dugeleg gjennomsteikt og dugeleg smaksrikt og møyrt:) Alt kjøt er lokalt og kjem frå Larsastovo Gardsslakteri i Folkedal, lokale jegrar eller Homlagarden Fjørfeslakteri og produsent

Ta kontakt for å høyra kva som er i sesong og kva kjøt me har tilgjengeleg.

Prisar for mat og selskap i eige rom:

3 rettar kr 675,-

4 rettar kr 750,-

5 rettar og oppover kr 70 pr ekstra rett.

Born under tre år fritt og born mellom tre og tolv halv pris.

Om de ynskjer medbrakt kake vert det 90 kr ,- ekstra pr. person i service med oppdekking og servering.

Prisane inkluderer alt; eige rom, oppdekking til selskap, servering, rydding etc – ein pris – oversiktleg og greitt.