Saging og graving

Det er sågodt som ferdig isolert oppe på låven, no er snikkaren i gang med å stussa litt av kantane på tømmerveggene. Desse er berre grovkappa opprinneleg og aldri meint å vera inne i eit selkapslokale så litt finstussing må til.
Det er også laga til opningar inn høybrotet og kornbrotet. Mellom låven og høybrotet ligg golvet i same nivået så her vil det verta to samanhengande rom og god plass. I kornbrotet ligg golvet eit nivå høgare opp så her vil me setja inn ei dør og laga ei koseleg tømmerstove til litt meir intime mindre lag. Her har me sjansen til å slå oss laus med litt nostalgisk innreiding og, det kjem til å verta ein koseleg plass.
Snikkaren er i full gang med å laga beitskier av gamle stokkar som skal monterast i endastokkane i inngangane til brota.
Ute kjempa rme med å få inn straumen. Me må ha ein jordkabel bort til kabelen frå trafoen. Sidan me no ikkje kom igang før det vart både vinter og tele vert den lagt oppå jorda fram til telen har gått til våren men over vegen inn til løa må me grava han ned. På denne tida betyr det piggaggregat og ein enkel gravejobb tek brått nesten ein halv dag.

Posta i