Jolastemning

Ja no er det verkeleg jolakort stemning her. Vårherre har drysst ned puddersnø i passelege mengder på hage og hus og laga ein nasjonal romantisk stemning rundt nøvene.
Jolafreden ligg døsig over heimen der me sit og gjer ingenting, ladar batteria til travle tider.
Me har fått igangsetjingsløyve etter litt utolig venting (6mnd) og startar for fullt no i melsdagane, då vert det nok meir liv og oppdateringar her på bloggen og.
Men til dess; Ha ei rettelg God og Fredeleg Jol!

Posta i