Utgraving

Etter at alt som kunne rivast var rive og utbore var det tid for å fjerna 150 år med drit. Heldigvis var det nå plass til ei lita gravemaskin inne i løa. Denne kunne lessa opp smalamøk i hengaren som eg køyrde ut på bakkane, resten eller mesteparten av det som var der inne var bortimot ein halvmeter tjukt lag av stein, jord og anna før ein kom ned på fjell eller silt.
Eg hadde alltid trudd at stavane som held oppe løa sto på fjell sidan ho hadde halde seg rett i ryggen i over 150 år men dette viste seg å vera berre delvis rett, nokre sto på fjell, ei sto på steinfylling og nokre sto på silt. Me flytta ikkje på nokon sidan dei hadde stått stabilt i over 150 år.

Den vesle gravemaskina samla i hop all lausmassen og la han ut på nedsida der ei større tok over og la han ut i ei fylling som no seinare er vorte ein fin plen. Det vart ein del kubikkmeter av det, det hadde vorte litt av ein jobb med spade og trillebår!

Posta i