Jolabord!

Velkommen til eit stressfritt jolabord, der me serverer ved bordet og spelar til dans.

Sundagsbuffèt

Kva med å samla familien til sundagsmiddag, eller ta middagen på vegen heim frå hytta?

Gåvekort

Eitt gåvekort frå De Historiske kan nyttast på 61 hoteller og 24 spisestadar rundt om i heile landet