Svinhuset

Svinhuset på garden var eit lite rom murt opp under låvebrua. Der var det trongt og mørkt sjølv om det opprinneleg var ein liten glugge ut der som steinsiloen ligg no. Eg kan ikkje hugsa at det har vore griser der, sannsynlegvis vart det slutt på det då gamlefloren vart riven og ny flor sett opp rundt 1950. Me hadde i alle fall gris i floren då eg var liten.
Gris var dåtida sitt system for å kvitta seg med bioavfall, det var ikkje kasta mykje mat og det som vart kasta gjekk rett i grisen og resirkulert ut att som saltflesk, spekeflesk, grisakorv, blodkorv og pannekaker og mykje anna godt.


Det var litt rart å sjå det vesle mørke fangeholet som hadde vore grisen sin tilhaldsstad, i dag hadde ein vel vorte tiltala for dyreplageri og frådømt retten til å ha dyr om ein hadde prøvd seg på grisehald der men det var andre tider då. Eg tenkjer nok at folk på den tida var like glade i dyra som me er no.

Posta i