Sundagsbuffèt

Kva med å samla familien til sundagsmiddag, eller ta middagen på vegen heim frå hytta?