Parkeringsplass

Nett no når me trudde me var i mål kom det avslag på avkøyrsla for parkeringsplassen me har planlagt. Kva skal me sei, er vel...

Tilpassingar

Planlegginga er byrja å verta litt meir intens den siste tida. På bileta ser de at me har hengt opp "liksomvegger" for å sjå...

Golv

Me vurderer for tida kva me skal ha på golvet i løa - skifer eller fliser. Personleg favoritt er nok skifer men den skal ha eit...

Langsomt maler..

Nåja, det går nok enno ei lita stund før me vert vekte av lystige hammarbank om morgonen. Råmevedtak skal skrivast,...

Opprydding!

I lutter glede over det positive vedtaket gjekk me laus og rydda grundig opp rundt løa i går. Det var meldt regn slik at me...

Rammeløyve!

Som me antyda i går kveld så har me fått (muntleg) tilsagn om rammeløyve etter "landbruk +" regimet hjå kommunen....