Oppbygging av svoler

Etter at me var ferdige å dura på med maskin innvends var det på tide og byggja oppatt svolene som skulle vera ytrevegger i...

Uvær

Detta veret me har no er rett og slett for gale. No skulle det vera toppsesong med jordbær men i morgon er det plukkestopp fordi...

Mmm…jordbær!!

Det er søte tider no, me har akkurat starta å plukka Florence, den seinaste sorten me har. Sesongen så langt har vore litt...

Vasking

Tømmerveggane var dekte av 150 år med skit, alt dette måtte vekk både der veggane skulle vera synlege og ellers. No, når alt...

Jordbærver

Det kan sjølvsagt berre vera noko me trur men det verkar som om kvart år når sesongen er i gang så byrjar dritveret. Varme,...