Hage

Hin dagen hadde me Anne frå Komplett Utemiljø på vitjing. Bakgrunnen var at me har engasjert dei til å laga ein overordna plan for uteområdet i tunet. Me tykkjer det er viktig at ikkje berre innsida av løa vert bra, det er minst like viktig at uteområdet er bra.
Komplett Utemiljø er eit firma i Haugesund som leverer både hageplanar og anleggsgartnartenester. Me har sett på ein del oppdrag dei har hatt og ser at me har samanfallande syn på ein del viktige ting.
Vidare no skal Anne laga eit utkast og så skal me fila og ruggla på det til me er nøygde.
Deretter får me sjå kor mykje me har råd til å få gjort..

Posta i