Ledige stillingar

Kan DU tenkja deg å arbeida hjå oss?

StoreRingheim_dekorelement_svart

Hausten er her og det same er den "nye" kvardagen, der aktivitetane aukar på etter ei lang tid med mange restriksjonar som fylgje av pandemi. Bestillingane "renn inn" på ulike arrangement, overnatting og i restaurant - samstundes som  sesongarbeidarane har reist til sitt.

Dette gjer at me diverre er i same kritiske situasjon som så mange andre reiselivsbedrifter; me er i akutt mangel på arbeidskraft!  Dette gjeld både faste medarbeidarar, deltidsarbeidarar og ringehjelp.

Me treng alt i frå kokk til servitørar og reinhaldarar. Det er og eit stort ynskje om lokal arbeidskraft som me kan omfavna i Store Ringheim familien.

Meir informasjon om stillingane får du ved å kontakta restaurantsjef Remi på telefon +47 94137273 eller e-post

StoreRingheim_dekorelement_svart

KOKK

StoreRingheim_dekorelement_svart

Me søkjer etter KOKK, med moglegheit for heil stilling for den rette person. 

Er dette deg?

Me søkjer etter ein kokk med gode kvalifikasjonar til å laga mat og menyar med utgangspunkt i dei flotte råvarene me finn her lokalt. Gjerne innovative menyar, nye tilnærmingar og framfor alt med ein god smak!

Du har solid fagkunnskap, då me tek inn heile dyr frå lokale slakteri og jegrar. Me skjer kjøtet ned i grovkjøkenet vårt og brukar alt i ulike produkt og menyar. Hjå oss kjem det ikkje "kokkeklar" mat i posar og spann. På garden har me eigen grønsaker, bær og urtehage rett utanfor kjøkendøra. Me er og ivrige sankarar av sopp, urter og bær frå skog og fjell.

Du har og god kunnskap om lagerstyring, råvarekostnad/økonomi og kontroll på matsvinn.

Løn fylgjer tariff og bransjenormer.

Send oss nokre ord om kven du er og kvifor du er den som kan passa inn i familien på Store Ringheim. Legg ved CV og referansar. For fleire spørsmål om stillinga, kontakt Svein på tlf. 95406135 eller e-post.

 

gb-design_storeringheim_kokk_7655

SERVITØRAR

StoreRingheim_dekorelement_svart

Me søkjer etter SERVITØR i heil stilling.

Personen me ser etter taklar stress, er arbeidssam, fleksibel og serviceinnstillt. Du kommuniserer godt på engelsk, og det er ei stor føremon om du beherskar norsk/skandinavisk språk.

Du har god erfaring innan restaurantbransjen & service, har arbeidd med datakasse, har god kunnskap om vin og øl - og ikkje minst, du likar å arbeida med menneske. Me har ikkje kundar, me har gjester og dei skal alle kjenna seg som heime hjå oss og behandlast som din personlege gjest.

Me er ein liten organisasjon, så du må vera i stand til å utføra alle oppgåver som er knytta til det å driva eit hotell og ein restaurant, utanom matlaging.

Løn fylgjer tariff og bransjenormer.

Send oss nokre ord om kven du er og kvifor du er den som kan passa inn i familien på Store Ringheim. Legg ved CV og referansar. For fleire spørsmål om stillinga og oss, kontakt Remi på tlf. 94137273 eller e-post.

 

Me har og behov for servitørar/hotellarbeidarar for deltid og som ringehjelp. Bur du i Vossaregionen er det ei stor føremon. 

storeringheim_restaurant_servering_277
StoreRingheim_dekorelement_svart

Store Ringheim er eit lite hotell og ein middels stor restaurant på Voss og Vestlandet. Store Ringheim Hotell og Restaurant AS er staden for dei gode opplevingane - og me er stolt medlem av De Historiske Hoteller og Spisesteder, www.dehistoriske.no 

HOTELL: Vårt vesle boutiquehotell har 15 unike & særprega rom fordelt på 2 bygningar, Gardshuset og Reiskapshuset. Hotellromma er komfortable, romslege og fint restaurerte. Dei er av ulik storleik og alle romma har moderne flislagde baderom med dusj. Her er gode sittegrupper, fjernsyn, vasskokar og det du treng for ei god overnatting. Me har sjølvsagt trådlaust nett i alle våre bygningar.

RESTAURANT: Her byr me på jordnære & rustikke måltid, laga av det beste av lokale & ureiste råvarer - med fokus på den gode smaken. Restaurant Flor'n er vår a la carte restaurant, med ei tilhøyrande hagestove ute på terrassen. I tillegg nyttar me 2 andre lokale, Smalaflor'n og Tømmerstovo, til grupper/selskap/arrangement.  Restauranten er kjent for å servera smakfulle måltid med særs god kvalitet - og me har gode tilbakemeldingar på bl.a. Tripadvisor. All mat er laga frå botn av, hovudsakleg frå lokal og ureist råvarer. Store Ringheim har eit eige grovkjøken for nedskjering av heile dyr og til produksjon av vår eigen gardsmat. Me har og ein hage rett utanfor døra med bær, urter, blomar og grønsaker. Vertskapet/eigarane er sjølv ute i skogen og på fjellet for å plukka bær, sopp m.m. til bruk i restaurantdrifta.

StoreRingheim_dekorelement_svart