Lite påbygg

Me har forsovidt starta litt. Det må byggast eit lite påbygg i eine enden av løo for å få plass til maskineriet til ventilasjonsanlegget. Dette var lettaste å få gjort no når det er folk og maskiner og jobbar med uteområdet på nedsida så me sette i gang.
Tilbygget må senkast omlag ein meter ned i jorda så taket kan gå i flukt med resten av løetaket. Dette inneber då ein del graving og støyping og omlegging av trappa ned langs løa.

Ser litt rotete ut no men eg er sikker på at det vert bra når det er ferdig og eit godt ventilasjonsanlegg er ein god ting å ha.

Posta i