Opning

Fredag 8. juli vert det offisiell opning med litt festivitas for innbodne gjester. Første vanlege opningsdag vert laurdag 9. juli med opningstid frå kl 12.00 til kl 24.00.
Litt forseinka dette her etter kva me hadde planlagt men me får sitera Kielland: «De kommer sent skipper Worse, men de kommer godt!»
Kokken vår er ikkje 100% på plass enno, han har oppseiingstid ut august så før den tid vert det ikkje anna enn smakfull småmat som danske smørrebrød, tapas og liknande. Gode middagar vert det når han er vel installert.
Me vil i utgangspunktet prøva å ha ope frå torsdag til søndag, men ser de oss i tunet er det berre å stikka innom uansett.
Det vil verta stengt når me har tingingar på slutta lag. For å følgja med på kva som hender kan de gå inn på Facebook profilen vår og «lika» den, då vert de automatisk oppdaterte på den viktigaste kommunikasjonskanalen vår ut.
Kjem attende med litt bilete og div frå opninga etter fredag.

Posta i