Vasking

Tømmerveggane var dekte av 150 år med skit, alt dette måtte vekk både der veggane skulle vera synlege og ellers. No, når alt var tomt, var det rette tida til ein storvask. Me fann ut at beste metoden var med høgtrykkspylar, først bløyta og så gå laus med full kraft.
Det var eit ekstra moment med høgda sidan tømmerveggane er i andre høgda og det var ingen golv. Dette løyste me stort sett med stige og tau i tllegg til eit stillas på dei verste plassane. Ein kan trygt sei at det var ein skikkeleg våt og skiten jobb men det vart skikkeleg fint etterpå. Det var veldig greitt å få det gjort medan det ikkje var noko anna i huset, berre spyla på utan å tenkja på at noko kunne verta øydelagt.
Når skiten vart vekke endra fargen seg frå grå overalt til brun der det var furutømmer og kvit der det var ospetømmer. Ja, de las rett, det var ein god del ospetømmer i løa. I ein av ospestokkane var det til og med skore ut ANO 16 hundre og noko og 80. Det var sikkert frå den tida løa var sett opp siste gong før ho vart flytta til staden ho står no. Tenk, over trehundre år gamalt ospetømmer!
Vaskinga var det i hovudsak Svein som tok seg av, men også Svein Ivar la inn ein god jobb der i fjor før me skulle til å restaurera meir innvends.
Godt det er gjort!

Posta i