Ventilasjon

Me er pålagde å ha eitt ventilasjonsanlegg som tilfredstiller arbeidstilsynet sine krav. I utgangspunktet eit krav me såg på med ulyst og unødvendig, stygt tenkte me det kom til å verta og. Me har etterkvart kome til at anlegget nok er nødvendig, det er ikkje noko kjekt å sitja i klamme og sveitte rom. Me har vore så heldige at me har snubla over eit veldig oppegåande firma innan ventialsjonsteknikk, SIMM, som til og med har ein nøkkelmann busett på Voss. Dei har prosjektert og planlagt framføringane så det skal visa minst mogeleg. At kanalane er i vegen er sjølvsagt ikkje til å koma forbi, luft tek utruleg mykje plass når ho skal transporterast utan ulydar, så det har vore pønska mykje på korleis det skal gjerast. Me ser og at det må endrast ein del undervegs men alt i alt trur eg dette vert bra.
Det er sjølvsagt varmeattvinning og andre state of art duppedittar og heile greia kan styrast sentralt frå baren.
På bileta ser de litt av det de ikkje vil sjå når det er ferdig 🙂

Posta i