Golv

Me vurderer for tida kva me skal ha på golvet i løa – skifer eller fliser. Personleg favoritt er nok skifer men den skal ha eit visst vedlikehald for å halda seg fin. Det vert sagt at han må behandlast med inkart kvart år og at dette er ein heller omstendeleg prosess. Me ser ikkje for oss at me kjem til å ha så mykje tid til overs og skulle me ha det vil me nok heller reisa til støls enn å polera golv så for tida hallar det mest mot fliser.
Me lyt nok setja oss inn i kor mykje arbeid det eigentleg er med skifer før me dømer han heilt nord og ned, det kan no vera at det er litt overdrive.
Gode råd – send oss ein epost!

Posta i