Nytt golv i løo 2

Me hadde opprinneleg tenkt at andre høgda i svolene skulle kunna nyttast til noko, t.d. galleri. No viste det seg at etter at...

Kor gamal er løo?

Kor gamalt kan huset vera, det er eit spørsmål sikkert fleire enn me har stilt seg. Det me veit er at løa vart sett opp på...

Nytt golv i løo

Ikkje noko nytt om byggesaka enno så i mellomtida får me fortelja litt meir om bygginga fram til no.Etter at golva i første...

Akkja, tide gaor.

Akkja, no var me skikkeleg gira på å setja i gang. Me har Voss Sparebank på laget, Innovasjon Norge er med, søknad om...

Uteplass

Under restaureringa av løa fann me mange tjukke, store heller i golv og låvebru. Desse fekk me god bruk for då me pussa opp...

Møkajobb

Møkakjellaren er eit kapittel for seg, ikkje å nemna landkummen. Under floren frå 1950 er det ein støypt møkakjellar og ein...