Great News!

Fekk muntleg stadfesta frå vegvesenet i dag at avkøyrsla vår er oppmålt og godkjend! Kjempe!No er alle papir sende til...

Lite påbygg

Me har forsovidt starta litt. Det må byggast eit lite påbygg i eine enden av løo for å få plass til maskineriet til...

Avkøyrsle

Då var me i gang med avkøyrsla. Jan i frå Skutle Betong stilte på kort varsel og var her i tolv tida midt i ei tett snøbye....

Høna og egget

Då har me fått tilsagn frå vegvesenet om at me kan pårekna å få godkjent avkøyrsla når den er ferdig. Kjekt det, men i...

Husflytting

Laang dag i dag, me var i Modalen og henta ei tømmerhytte me skal setja opp som del av prosjektet. Hytta vart kjøpt på Finn i...

Frosten nærmar seg

I dag var det hektisk aktivitet med å isolera og leggja jern på uteplassen sidan frosten nærmar seg. Ikkje så greitt å...